gggggg
Amplifying “Kaya Ko ang Pagbabago” campaign: Mrs. Merna S. Espenoza, 43, from the Municipality of Cagwait, Surigao del Sur in her story of “kaya Ko ang Pagbabago.”
Print Friendly, PDF & Email