Toyo, Mantika, Asin: Batang 4Ps of Lanuza, SurSur perseveres to achieve his dreams

“Ang pinakapaborito naming toyo, mantika, at asin ang siyang katambal ng kanin para maibsan ang nararamdaman naming gutom.” These were the words of 16-year old Julieto Espinola Jr. as he narrated the kind of life that he grew up with. Their living condition was difficult especially that they have six mouths to feed every day. continue reading : Toyo, Mantika, Asin: Batang 4Ps of Lanuza, SurSur perseveres to achieve his dreams